Jonas Helmikstøl må gå fordi det manglet en millimeter. ikke fordi han har snakket ærlig i mediene eller vært opptatt av å være en omsorgsfull sjef. For Easee vil han trolig bli et savn, selv om de ennå ikke har merket hvorfor.