Mange tror at plantene slipper ut mye CO2 om natta. Men effekten er ubetydelig.