Flere studier finner at det er viktig å koble seg mentalt av jobben på fritiden.