Til hjelp for sine ti tusen kolleger har DNB-advokatene utviklet en chatbot som svarer på juridiske spørsmål om alt fra fremtidsfullmakter til panteregler.