Årets undersøkelse domineres av «de fem store». Totalt er det Thommessen som kommer best ut, tett etterfulgt av Wikborg Rein. Like bak følger Wiersholm, BAHR og Schjødt.