– Fornorsking skjer fremdeles, sa Sametingspresident Silje Karine Muotka da hun deltok i panelsamtale om Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport.