Skjøre inntektsmodeller i en bransje der det viste seg å være alt annet enn enkelt å levere finanstjenester uten å være finansforetak, er vel så viktige årsaker til at norsk fintech sliter, skriver Skanska-direktør Christoffer Hernæs i et midlertidig tilbakefall i rollen som fintech-profil.