Ekstremvær har preget august over store deler av verden, og mer er etter alt å dømme i vente. Les også om seilskip, hydrogen i Kina og tretopper som blir for varme for fotosyntese.