Rakkestad Maskindrift har startet med import og salg av direktesåmaskiner og halmstrigler fra Claydon.