Befolkningen er delt på midten i spørsmålet om økonomisk vekst bør sikres ved utbygging av industri selv om dette skader miljøet. I 2023 er det flere som prioriterer økonomi foran miljø enn det var i 2019.