På grunn av ordlyden i lovverket faller landbrukseiendommer ofte gjennom den lovgitte maksgrensen av båndleggingsperioden.