Erland Lundeby sprøyter rundt 30 000 dekar i året. Han mener tanken bak variabel tildeling av plantevernmidler er god, men praksisen vanskelig. Øystein Mysen er mer positiv.