I dag er det stor mangel på organer til organtransplantasjoner. I fremtiden kan organene forhåpentligvis dyrkes i laboratorier. Nå er forskere i gang med de første spede forsøkene.