Datatilsynet krever at selskapet tilpasser seg for å fortsette å drive taxi-appen i Norge.