Søknadsfristen til det ledige embetet i Oslo tingrett gikk ut mandag.