Seriegründer og ukronet dronning av kreativ bransje danner team med Sprint Consulting og kommer tettere på Skyfall Ventures.