Fortsatt nærmest rekordmye «tørt krutt» blant VCer.