Foreningen mener samtidig at Finansdepartementets forslag til regelverk bør forenkles og gjøres lettere tilgjengelig for brukerne.