Forslagene er så svakt utredet at det er vanskelig for høringsinstansene å avgi meningsfulle høringsuttalelser, mener Advokatforeningen.