Gruppen aksepterer kun negative omtaler av advokater. – Kan stride mot personopplysningsloven, sier Jon Wessel-Aas. Datatilsynet mener det er vanskelig å rettferdiggjøre belastningen som omtalen kan utgjøre for advokatene.