Advokatforeningen setter temaer som varslingsreglene i arbeidsmiljøloven og nye regler for private granskninger på dagsordenen. Advokatbladet arrangerer debatt om straffenivåene i seksuallovbruddssaker. Rekordmange advokatfirmaer har egne arrangementer i år.