Utvalget mente forlikstilbudet fremsto i en argumentasjonsrekke som skulle underbygge prosesskrivets påstander, og konkluderte med brudd på RGA punkt 4.5.