Nye tall viser at norske krematorier i 2022 innkrevde nesten 80 millioner kroner i kremasjonsavgift.