Gisle G. Stokland og Yasmine Massfih er sikre på at det å starte et influenserbyrå er riktig vei å gå. Likevel vil de ikke være for høylytt i starten.