Gjennom tilskuddsordningen for effektive og miljøvennlige havner gir Kystverket nå tilsagn til seks prosjekt.