Thorkil Aschehoug representerte bemanningsselskapene i tingretten, og varsler anke fra nesten samtlige. Han mener gruppesøksmål ikke haster mest. – Gruppesøksmål er den rette vei, sier advokat Nicolay Skarning.