I 2022 betalte NAV 217 millioner kroner i transportstøtte for å frakte døde i Norge. Beløpet har mer enn fordoblet seg siden 2013.